کشتی ماهی ساخت ایران

مناسب برای شهربازی های سرپوشیده 

با ظرفیتی ۶ نفره و اهرمی

با قیمتی استثنایی